www.eprace.edu.pl » ozonosfera » spis treści

Ozonosfera i dziura ozonowa1. Wstęp2. Ozon i jego miejsce w atmosferze

 2.1. Budowa i skład atmosfery

 2.2. Ozon-techniki pomiarowe

 2.3. Ozonowy parasol Ziemi3. Dziura ozonowa

 3.1. Co szkodzi warstwie ozonowej?

 3.2. Niebezpieczne freony

 3.3. Szkodliwe promieniowanie

 3.4. Dziura ozonowa nad Antarktydą

 3.5. Ozon a plamy na słońcu4. Następstwa zaniku ozonu

 4.1. Dziura ozonowa - zagrożenie dla życia?

 4.2. Dziura ozonowa a efekt cieplarniany5. Zakończenie6. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.