www.eprace.edu.pl » ozonosfera » Ozon i jego miejsce w atmosferze » Budowa i skład atmosfery

Budowa i skład atmosfery

Bardzo rzadko uświadamiamy sobie, że żyjemy na dnie „powietrznego oceanu”. Całą naszą planetę otacza bowiem atmosfera, czyli powietrze. Główny składnik atmosfery stanowi gaz azot. Stanowi on około 78% objętości atmosfery (a około 76% jej masy). Drugim podstawowym składnikiem powietrza jest gaz - tlen (O). Stanowi on około 21% jego objętości, ale około 23% jego masy, gdyż cząsteczki tlenu są nieco cięższe od cząsteczek azotu. Azot jak i tlen nie występują w powietrzu w postaci pojedynczych atomów. Tlen jest gazem bardzo aktywnym chemicznie, to znaczy że chętnie łączy się z innymi pierwiastkami chemicznymi. Wynika stąd, że na Ziemi musi istnieć jakieś intensywne źródło, które dostarcza do atmosfery tlen. Źródłem tym są procesy życiowe zielonych roślin. Jak łatwo obliczyć azot i tlen stanowią około 99% składu atmosfery.

Na brakujący mniej więcej 1% przypada około 0,93% argonu objętościowo (i około 1,25% masowo). Jest to gaz szlachetny, gdyż odmiennie niż tlen i azot praktycznie nie wstępuje on w związki chemiczne z innymi pierwiastkami. Czwartym, co do obfitości składnikiem powietrza, jest dwutlenek węgla (CO2). Choć jest go w atmosferze tylko 0,03% objętościowo (a 0,05% masowo), to odgrywa on nadzwyczaj ważną rolę na naszej planecie, gdyż powoduje tak zwany „efekt cieplarniany”.

Po dodaniu odpowiednich liczb mogłoby się wydawać, że azot, tlen, argon i dwutlenek węgla stanowią całość (100%) powietrza. Jednakże występują jeszcze inne gazy, na przykład: neon, metan, ozon i cały szereg innych. W normalnych warunkach występują jednak w niezwykle małych ilościach.

Wśród obecnych w atmosferze gazów – w bardzo małych ilościach – jest ozon. Tym oto właśnie gazem, a właściwie jego zanikiem, chciałbym zająć się w dalszej części mojej pracy.

Atmosferę można podzielić na cztery różne warstwy: troposferę, stratosferę, mezosferę i termosferę. Troposfera jest najcieńszą i najniższą warstwą atmosfery. Wznosi się na wysokości 6-8 km nad biegunami i 17 km nad Równikiem. Przy ziemi średnia temperatura wynosi 15oC, a w górnej części spada do -55oC.

Następną warstwą jest stratosfera rozciągająca się do 50 km nad Ziemią. Stratosferą będę zajmował się bardziej szczegółowo, bo właśnie w jej obrębie znajduje się warstwa ozonowa-OZONOSFERA chroniąca od szkodliwego promieniowania słonecznego. Temperatura wynosi -55oC w najniższej części tej strefy. W miarę oddalania się od Ziemi temperatura rośnie, osiągając w górnej części 0oC. Wzrost temperatury w stratosferze wynika z dokonujących się tam pod wpływem promieniowania słonecznego przemian tlenu w ozon, którym towarzyszą reakcje wyzwalające ciepło. Trzecią warstwą atmosfery jest mezosfera. Cechuje ją silny spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości. W okolicach mezopauzy temperatura obniża się do –900C a nawet –1000C. Są to najniższe temperatury w całej atmosferze.

Najbardziej oddaloną warstwą atmosfery jest termosfera. Rozciąga się od wysokości około 80-85 km ponad powierzchnią. Ziemi. Składają się na nią: jonosfera, magnetosfera i egzosfera. W jonosferze występuje zjawisko zorzy polarnej oraz odbijają się tam fale radiowe. Magnetosfera działa jak gigantyczny magnes, który chroni Ziemię przed cząsteczkami wysokiej energii. Egzosfera stopniowo przechodzi w przestrzeń kosmiczną. (www.alphabeta.pl)

Należy wspomnieć o tym, że dolne warstwy atmosfery mają ogromne znaczenie dla życia na naszej planecie. Zachodzą w niej procesy pogodowe, gdyby atmosfery na powierzchni Ziemi występowałyby znacznie większe dobowe wahania temperatury i znacznie większe jej wahania sezonowe.(Na przykład na pozbawionym powietrza Księżycu temperatury w dzień osiągają +1300C, a w nocy spadają poniżej -1700C). Atmosfera chroni też powierzchnię Ziemi przed ostrzałem meteorytowym z Kosmosu, a także przed szeregiem szkodliwych dla istot żywych promieniowań (zwłaszcza ze Słońca). Niektóre z nich zatrzymuje całkiem (na przykład promieniowanie rentgenowskie), inne silnie osłabia. Atmosfera ziemska przepuszcza tylko około 1% promieniowania nadfioletowego Słońca, nazywanego też promieniowaniem ultrafioletowym, ale tym promieniowaniem zajmę się szerzej w innym rozdziale.komentarze

Bzdura! CO2 nie powoduje efektu cieplarnianego! (Jest jego tylko 0,03% w atmosferze!) Nasza planeta oziębia się i ogrzewa pod wpływem wzrostu i spadku aktywności Słońca! Polecam filmik na ten temat na google: "The Great Global Warming Swindle" http://prawda2.info/viewtopic.php?t=2568

skomentowano: 2009-09-04 14:24:50 przez: Realista

To smutne ,że w dzisiejszym świecie dzięki internetowi każde pseudonaukowe "pierdu-pierdu" może konkurować z poważną naukową. Przez to teorii są tysiące , totalny szum informacyjny i już niewiadomo co jest prawdą ,a co nie. A najgorsi są ci bezmyślni ludzie ,którzy obejrzą jedną z nich ,a potem fanatycznie jej bronią.

skomentowano: 2009-09-22 05:50:46 przez: zgryźliwy

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.