www.eprace.edu.pl » ozonosfera

Ozonosfera i dziura ozonowa

Autor:

Pakuła Bogdan

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

licencjacka

Promotor:

dr Krzysztof Fortuniak

Recenzent:Uczelnia:

Uniwersytet Łódzki

Kierunek:

Meteorologia i Klimatologia

Data powstania:

2002-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-02-27 20:36:41

Opis pracy:

Praca przedstawia wielorakie skutki i zagrożenia, jakie niesie obserwowany, a wywołany antropopresją, ubytek ozonu w stratosferze. Opisuje ozonosferę, jej funkcje oraz techniki stosowane do pomiaru ozonu w atmosferze.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.