www.eprace.edu.pl » ozonosfera » Bibliografia

Bibliografia

1. Krzysztof Kożuchowski „Atmosfera, klimat, ekoklimat” 1995.

2. Andrzej Marks „Ozon- katastrofa nad Polską?”, Warszawa 1992, Penta.

3. John Frior „ Zmieniająca się atmosfera-jeszcze jedno wyzwanie dla cywilizacji”, Warszawa 1994, WSiP.

4. Stanisław Czaja „Globalne zmiany klimatyczne” , Białystok1998, WeiŚ.

5. Christian-Dietrich Schonwiese „Klimat i człowiek’’, Warszawa 1997, Prószyński i S-ka.

6. Tomasz Urmiński „Ekologia, środowisko, przyroda”, Warszawa 1995.

7. Jan Niedzielski, Tomasz Gierczak „Dziura ozonowa- przyczyny i następstwa”, Warszawa 1992, PLJ.

8. A. Dziewulska- Łosiowa „Ozon w atmosferze”, Warszawa 1991, PWN.

9. Anna Kalinowska „Ekologia- wybór przyszłości” Warszawa 1995, Editions.

10. „Rzeczpospolita” 28.04.1999 Nr 99.

11. „Medycyna po dyplomie” vol 3/nr2/lipiec, 1994.

12. „Wiedza i Życie” nr 8/1999.

13. Multimedialna Encyklopedia Powszechna- edycja 2001.

14. http://www.alphabeta.pl

15. Geograficzny serwis Tomasza Krawczyka

16. http://www.wiadomości.tvp.pl

17. http://www.RokitasysUSERS.SZKOLA.TW2TW04PRACAWEGETA

18. http://www.epa.gov/ozone/science/hole/size.html

19. http://www.uk.nasa.com/search/default.asp

20. http://www.see.gsfc.nasa.gov/edu/SEES/strat/Chap.3/index

21. http://geography.fm.interia.pl/1137.jpg


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.