www.eprace.edu.pl » ozonosfera » Dziura ozonowa

Dziura ozonowaPodrozdzialy w tym rozdziale:


Co szkodzi warstwie ozonowej?


Niebezpieczne freony


Szkodliwe promieniowanie


Dziura ozonowa nad Antarktydą


Ozon a plamy na słońcu


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.